Om Naprapati

Naprapaten förebygger och behandlar funktionsnedsättningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen, det vill säga kroppens leder, ligament och muskler. Exempel på smärttillstånd du kan få effektiv hjälp med är akuta symtom som ryggskott eller nackspärr samt mer långdragna kroniska symtom som huvudvärk, arbets- och idrottsskador.

Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapati.

 

Ingrid Strandgård

Leg. Naprapat och dipl. akupunktör.

Jag har arbetat aktivt som naprapat sedan 1997.

Ansvarsförsäkrad och medlem i Svenska Naprapatförbundet

Utbildad inom Dekompressions mobiliseringsträning DMT där man stärker kroppen med vissa rörelser under traktion samt golvprogramsövningar.

 

Tillvägagångsätt

Behandlingen föregås av en noggrann undersökning och diagnos, där vi tittar på orsaken bakom symtomen. För att uppnå förbättrad funktion och rörlighet samt smärtlindring arbetar jag främst manuellt och har flera behandlingsmetoder att tillgå som t.ex manipulation och mobilisering av leder och kotpelare.

Den ledinriktade behandlingen kombineras med mjukdelsbehandling som interferensström, ultraljud, massage, stretching, akupunktur och BioLight. Vilken kombination av behandlingsmetoder som används bestäms av skadan/symtomens art och vad som är bäst för varje enskild individs förutsättningar. Samtliga behandlingsmetoder syftar till att påskynda läkningsprocessen genom att öka rörligheten, öka cirkultationen samt att minska smärtan. För att undvika att besvären återkommer ges råd om förbättrad ergonomi/kroppshållning, träning och rehabilitering.

 

Massage       

Används som en del i behandlingen av spända muskler för att öka cirkulationen och minska spänningen och där med minska smärtan. Massage används i kombination med andra behandlingstekniker.

 

Akupunktur 

Används i syfte att få spända muskler att slappna av och därmed få smärtlindring. En effektiv behandling vid inflammationer i muskelfästen och triggerpunkter, ges i kombination med andra behandlingsmetoder eller som enskilt behandlingsalternativ.

 

BioLight

En behandlingsmetod som bygger på infrarött och rött ljus 

- Har en klinisk bevisad effekt på inflammationer och muskulära smärttillstånd.

- Ökar cirkultationen och syretillgången i skadeområdet.

- Minskar blödning, smärta och svullnad

Används med fördel på akuta skador för att påskynda läkningsprocessen.

Det viktiga är inte VAD man gör för motion utan ATT...
Ny årstidssyssla